چای ایرانی بخریم یا چای خارجی؟

سلامت نیوز-*احمد سلطانی: سلیقه و علاقه مردم ایران در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای به سوی چای خارجی میل کرده است. به طوری که افراد بسیاری عطر و طعم چای ایرانی را نمی‌پسندند. علت جذابیت اکثر چای‌های خارجی هم اضافه کردن اسانس و رنگ به چای است، که متاسفانه عموم مردم به تدریج به این رنگ و طعم عادت پیدا کرده‌اند. البته خوشبختانه در سالهای اخیر نوعی بازگشت به خرید و مصرف چای ایرانی رخ داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، چای یکی از محبوبترین نوشیدنی های دنیاست و پس از آب پُرمصرف ترین نوشیدنی جهان است. قدمت کشت گونۀ گیاهی چای با نام کاملیا سینِنسیس به ۵۰۰۰ سال پیش و کشور چین باز برمی‌گردد و به علت خواص بسیاری که چای دارا بود کشت آن به مرور در آسیا افزایش پیدا کرد و سپس در تمامی جهان پخش شد. طبق شواهدی چای در ایالت آسام هند و میانمار شمالی نیز کشت می‌شده است.

واژه چای برگرفته از خاستگاه چای یعنی کشور چین می‌باشد. چینی ها دو تلفظ مختلف برای چای داشتند در گویش چینی جنوبی”چای” و در گویش چینی شمالی به صورت” تِی” تلفظ می‌شد و هردو تلفظی از یک واژه یگانه در چین قدیم هستند. اروپاییان به تبعیت از استان آمو در شمال چین واژه Tea مشتق شده از تی را برای این نوشیدنی انتخاب کردند. در آسیا و شمال آفریقا با توجه به واژه ” چا” در استان کانتون در جنوب چین واژه” چای” برای این نوشیدنی محبوب انتخاب شد.

ورود چای به ایران

با اینکه امروزه چای پُرمصرف ترین نوشیدنی ایرانی‌هاست سابقه کشت چای ایرانی به حدود ۱۱۰ سال پیش باز برمی‌گردد. البته مصرف چای سیاه در ایران از اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم شروع شده است اما کشت آن حدود یک قرن سابقه دارد. امیرکبیر نیز در قرن هجدهم دو دست ظروف چای‌خوری شامل سماور نقره ای از دولت فرانسه و یک عدد سماور دیگر را از تاجر روسی دریافت کرده بود و انحصار سماورسازی با یارانه دولتی را به استادکاری در اصفهان اعطاء نمود. پس طبق چنین مشاهداتی می‌توان مطمئن شد که در آن زمان ایرانی‌ها با چای آشنا بوده‌اند.

قهوه نوشیدنی رایج ایرانی ها در زمان های قدیم بوده است اما به علت دوری ایران از کشورهای تولیدکننده قهوه و حمل ونقل سخت در آن زمان و از طرفی نزدیکی ایران به چین و هند و وجود جاده‌های مناسبی همچون جاده راه ابریشم، چای به سادگی جایگزین قهوه گردید. شخصی به نام حاج محمد اصفهانی در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی کشت چای را در ایران آغاز نمود ولی موفق نشد. در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی محمد میرزای چایکار ملقب به ” کاشف السلطنه” که ژنرال کنسول ایران در هند بود بیان کرد که مقدار بسیاری ارز از کشور برای واردات چای مصرف می‌شود و می توان با کشت چای در داخل کشور یک منبع قوی اقتصادی به وجود آورد. با اینکه هندوستان یادگیری فنون کشت چای را برای افراد خارجی ممنوع کرده بود، کاشف السلطنه توانست فنون کشت و تولید چای را یاد بگیرد و با مطالعه و بررسی شرایط آب وهوایی ایران و مشابهت آب‌وهوای شمال ایران با کشور هندوستان با زحمات فراوانی تعدادی بذر و سه هزار اصله نهال را با گاری و درشکه به ایران منتقل کرد، سپس کشت چای در لاهیجان و کلارآباد را آغاز نمود. او با مخالفت بعضی افراد مواجه شد. به طوری که بعضی از مخالفان او دست به ویرانی باغات چای می‌زدند. همچنین از آنجایی‌که در اولین مرتبه کشت چای در زمین های زراعی لازم بود ۵ سال برای اولین برداشت صبر شود، کشاورزان تمایلی به کشت چنین محصولی نداشتند. کاشف السلطنه ملقب به پدر چای ایران تمامی این سختی‌ها را تحمل نمود و به تدریج باغات چای را گسترش داد. از آنجاییکه اولین بار کشاورزان لاهیجانی اقدام به کشت گیاه چای نمودند، مقبره کاشف السلطنه نیز در لاهیجان ساخته شد و امروزه به گنجینه تاریخ چای ایران تبدیل شده است.

به تدریج و با گذر زمان کشت چای در تمامی استان گیلان گسترش یافت و در سال ۱۳۱۹ حدود ۶۰۰ هکتار باغ چای در گیلان به وجود آمده بود. در سال ۱۳۳۷ دولت ایران سازمان چای کشور را برای حمایت از کشاورزان و صاحبان صنعت چای تاسیس نمود. هم اکنون حدود ۲۵۰۰۰ هکتار باغ چای در استان های شمالی کشور وجود دارد. سهم ایران ۴ تا ۵/۴ درصد از مصرف کل چای جهان است که با خرید چای ایرانی و صادرات آن می‌توان نقش بسزایی در رونق اقتصاد داخلی داشت.

آشنایی با چای ایرانی

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;ف ر&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت ژ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; در ار&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;‌ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﻗﺎم ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ و سریلانکا ﮐﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد است، دارﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐه کمرﻧﮓ ﺑﻮدن ﭼﺎی ﻧﻘﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت گوناگون در ارقام مختلف گیاه ﭼﺎی ارﺗﺒﺎط دارد، و ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ردۀ ﭼﺎی‌ﻫﺎی ﮐﻢ‌رﻧﮓ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽشود. ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی، ﭼﺎی دارﺟﻠﯿﻨﮓ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی ﺑﻮده و در دﺳﺘﻪ ﭼﺎیﻫﺎی ﮐم‌رﻧﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

ر&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳;‌دﻫﯽ ﭼﺎی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﭼﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرات و روش دم آوردن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد. دم ﮐﺮده ﭼﺎی ﺑﺎ ذرات درﺷﺖ (ﭼﺎی ﻗﻠﻢ) ﮐﻤﺮﻧﮓ‌ﺗﺮ از دم ﮐﺮده ﭼﺎی ﺑﺎ ذرات رﯾﺰ (ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎروتی) اﺳﺖ. ﺧﺮوج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ از ذرات رﯾﺰ در ﻣﺠﺎورت آب ﺟﻮش ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات درﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن دم آوری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان رﻧﮓ‌دﻫﯽ ﭼﺎی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ از ﭼﺎی ﺧﺸﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در دم ﮐﺮدۀ ﭼﺎی ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺮم نگهداشتن ﭼﺎی در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﺎﻟﻪ از دم ﮐﺮده ﺟﺪا ﮔﺮدد.

عطر چای

واژه &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی در دو د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د:

۱- د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; اول &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۰; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; (&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۴۶;، دار&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴;) و &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; (&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹;) از دم &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;ده &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد .&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی ار&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ط &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م دم آوردن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;اه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; آب &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ش از &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ن ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ژ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; ار&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ط ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه دارد. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی در ار&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;م و &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; آب و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;‌کند. آب و ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ‌ای (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ در ﭼﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﭼﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرات ﭼﺎی و روش دم آوری ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﺎی ﻫﺎی دارای ذرات درﺷﺖ دارای ﻋﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﺎی‌های رﯾﺰﺗﺮ ﻋﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮی دارند. افزایش زﻣﺎن دم آوری ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻄﺮی در ﭼﺎی ﻣﯽﮔﺮدد.

۲-د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; دوم &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۳۹۹; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;وده &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ل بدست آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه از ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۷۶;ح &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م را &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان روی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;ُ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۰۹; در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۰۹; (&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۴۶;، دار&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ع و غیره) &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۸;اج &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه از آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; (ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ت :گیاهی که در زبان فارسی آن را ترنج می نامند و بومی مناطق آمریکا وکاناداست، &#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۴۶; و غیره) &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲;‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎیﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﭼﺎی اِرلﮔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در تهیه آن از اﺳﺎﻧﺲ گیاه ﺑﺮﮔﺎﻣﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺮ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺷﺪه از دم آوری ﭼﺎی ارل ﮔﺮی را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻄﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﯿﺎه ﭼﺎی ﻣﯽداﻧﻨﺪ در حالی که در بررسی های انجام شده ۸۲ درصد افراد چای بدون اسانس را برای مصرف ترجیح می‌دادند. این در حالی است که این افراد ندانسته مصرف کننده چای معطری هستند که با اسانس معطر شده است.

طعم چای

گَس &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۷۶;ح د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د در ارز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی، &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;( که یک ترکیب شیمیایی است) &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م دارد &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;ای &#۶۴۳۴۴;ُ&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹;‌ﻓِﻨُﻞﻫﺎ(مواد شیمیایی آلی با ساختاری عمدتا طبیعی در گیاهان) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺑﺸﯿﺖ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در دم ﮐﺮده ﭼﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﭼﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭼﺎی و زﻣﺎن دم آوری در ارتباط مستقیم است. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺎی دم شده و مدت زمان دم آوری (تاحداکثر ۲۰ دقیقه) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ و گَس بودن ﭼﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽﻓﻨﻠﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﮔﺲ در ﭼﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ که باعث احساس شادابی و نشاط و رفع خستگی می‌شود. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﺎی را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻠﯽ‌ﻓﻨﻠﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﻠﯽ‌ﻓﻨﻞﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ(ضد سرطانی) اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ میﮔﺮدﻧﺪ.

چای خارجی و عوارضش

سلیقه و علاقه مردم ایران در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای به سوی چای خارجی میل کرده است. به طوری که افراد بسیاری عطر و طعم چای ایرانی را نمی‌پسندند. علت جذابیت اکثر چای‌های خارجی هم اضافه کردن اسانس و رنگ به چای است، که متاسفانه عموم مردم به تدریج به این رنگ و طعم عادت پیدا کرده‌اند. البته خوشبختانه در سالهای اخیر نوعی بازگشت به خرید و مصرف چای ایرانی رخ داده است.

برخلاف تصور عموم چای خوب لزوما رنگ تیره‌تر وطعم قوی‌تری ندارد و مصرف هر روزه چای خارجی رنگ‌های زیاد را به میزان زیاد وارد بدن هر شخص می‌کند که عوارض بسیار دارد. همچنین اسانس های مختلف به این چای‌ها افزوده می‌شود که به هرحال مواد طبیعی نبوده و عوارض مخصوصی به وجود می‌آورند.

عوارض رنگ های خوراکی موجود در چای عبارتند از: سردرد(گاهی سردردها مزمن که علت آن پیدا نمی‌شود همین رنگ ها علت اصلی آن هستند)، اختلال در رشد کودکان، مشکلات دندان ها و لثه(افزایش پوسیدگی و ترک خوردن دندان ها)، مشکلات عصبی، مشکلات پوست ومو، سفید شدن زودرس موها و افزایش چین وچروک پوست

از دیگر عوارض اسانس مصنوعی موجود در چای عبارتست از: سرگیجه و اختلال حافظه، خستگی مزمن و وزوز گوش، اختلالات خواب و مشکلات ادراری وگوارشی و معده.

اکثریت چای‌های ایرانی فاقد رنگ‌ها و اسانس‌های معطرکننده‌ای که عموما چای‌های وارداتی دارا هستند. همین امر باعث می‌شود که چای ایرانی طعم گَس و عطر طبیعی‌ای داشته باشد. به علاوه چای ایرانی در مدت زمان معمول و طبیعی دم کشیدن چای که در حدود ۲۰ دقیقه است، رنگی طبیعی، اندازه و سالم از خود بروز می‌دهد. در حالی که چای اگر در مدت زمان کمتری، رنگی بیشتر بیندازد، خود این نکته نشاندهندۀ وجود عناصر شیمیایی و افزودنی‌های مصنوعی است که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند. پس معیار انتخاب چای نباید رنگ زیاد، دم کشیدن سریع و عطرهای مصنوعی و افزودنی‌ای باشد که طعم گَس طبیعی چای را محو می‌کنند. نکاتی که متاسفانه با رواج مصرف چای‌های خارجی دستکاری شده، ملاک اشتباه انتخاب در خرید و مصرف چای شده‌اند. آنهم چای که یکی از پُرمصرف‌ و ثابت‌ترین اقلام در سبد خانوار ایرانی است و به همین دلیل حساسیت بیشتر ما نسبت به سلامتش را می‌طلبد.

* کارشناس ارشد کشاورزی اکولوژیک

منبع: سلامت نیوز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *