کشاورزی ایران در سال۲۰۲۲؛ از رشد دو رقمی تولید گندم و برنج تا افزایش صادرات لبنیات

به گزارش ایرنا، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی

بیشتر بخوانید

چشم‌انداز تولید غلات دنیا در سال ۲۰۲۳؛ سایه جنگ اوکراین بر کشاورزی دنیا ادامه دارد

به گزارش ایرنا، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش چشم‌انداز غذایی جهان پیش‌بینی کرده است تولید

بیشتر بخوانید